UX versus tjenestedesign?

For de som står litt på siden av designfagene er det ikke alltid lett å vite forskjellen på alle stillingstitlene. Et vanlig eksempel på roller som blandes sammen er «UX-designer» og «Tjenestedesigner».

Både tjenestedesignere og UX-designere driver med user research, men tjenestedesignerens fokus ligger på user journey maps og konsepter mens UX/interaksjonsdesigneren er mer fokusert på selve produktet med digital prototyping og design.

Jan Beniamin Kwiek, leder ved UNAK Privatundervisning, presenterer her en liten oversikt.

UX-design

UX-design – også kalt User Experience Design – handler om totalopplevelsen en bruker har mens den interagerer med en digital tjeneste. UX-designere kalles også for interaksjonsdesignere og kan jobbe på alle digitale flater som har brukerinvolvering.

Oppgaver

Designe totalprosessen en kunde skal gjennom på en digital flate. Design, brukervennlighet, funksjon og branding.

Skape gode brukeropplevelser. Designe grensesnitt. Lede designprosessen gjennom brukerfokus og innsikts-innsamling, brukerintervju og brukertesting.

Tjenestedesign

Tjenestedesign er aktiviteten med å planlegge og organisere mennesker, infrastruktur, kommunikasjon og materielle komponenter i en tjeneste for å forbedre kvaliteten og samspillet mellom tjenesteleverandøren og brukerne.

Oppgaver

Designe en tjeneste fra A til Å, samt observere og drive innsiktsarbeid. Kartlegge systemer, prosesser, interessenter og touchpoints.
Identifisere svakheter og mulige løsninger. Identifisere forbedringspotensiale. Fasilitere og gjennomføre workshops.
Omsette funksjonelle krav til faktiske løsningsforslag.
Spesifisere prototyper, brukerreiser, arbeidsprosesser, tjenester, kommunikasjonsflyt, design og opplevelse. Samkjøre disse over hele plattformer.

Hvordan bli UX- eller Tjenestedesigner:
Flere veier å gå. F.eks. via utdannelse eller praksis fra grafisk design, IT-relaterte disipliner med fokus på design, UX Designer, Tjenestedesigner eller Bachelor innen interaksjonsdesign.