Tipoff søker flere eiere via Folkeinvest.no

Tipoff har nå en solid prøvetid bak seg, med fremsynte pilotkunder og et stort antall tipsere som har lastet ned appen for å gi tips til arbeidsgivere som søker fagfolk. Fokus i første fase har vært IT-relaterte disipliner, et område hvor konkurransen om de kloke hodene er stor.

Tid for en bredere lansering

Nå er tiden inne for å lansere Tipoff langt bredere i markedet, sier grunnlegger Ole Jan Rimstad. Modellen og plattformen fungerer bra, så nå skal vi bygge en skikkelig god virksomhet av dette.

Vi har derfor behov for kapital for denne veksten, så en emisjon via «crowd-funding» gjør at mange småinvestorer har muligheten til å tegne eierskap i Tipoff. Laveste beløp er omkring tusenlappen, så det gir mulighet for de fleste.

Dette gjøres via plattformen til Folkeinvest, som sørger for at det skjer på en ordnet og etterrettelig måte.

Ole Jan Rimstad, grunnlegger av Tipoff Digital

Trygt på Folkeinvest.no

Folkeinvest AS har konsesjon som verdipapirforetak og tilrettelegger for at investorer i folket kan investere i tidligfasebedrifter gjennom plattformen folkeinvest.no.

Gjennom deres plattform er det enklere for bedriftene å oppgi nødvendig informasjon til de som vurderer å investere, og enklere for interesserte å finne og gjøre egne vurderinger av investeringsmuligheter.

På Folkeinvest kan du kjøpe aksjer i selskap som gjennomfører en emisjon. Dette betyr at selskapene øker antall aksjer og selger de nye aksjene, for å hente inn nødvendige penger for å videreutvikle bedriften. Ved å heie på eller investere i selskapene, er du med å forme hvilke selskap og løsninger vi får i fremtiden. www.folkeinvest.no

Få informasjon hvis du er interessert

Dersom du har lyst til å se nærmere på Tipoff sin investor-presentasjon klikker du på den grønne knappen ovenfor, eller her. Da kommer du til Folkeinvest sin side for Tipoff-caset. Om du bare er rent nysgjerrig, eller kan tenke deg å bli en deleier, så velger du «Følg kampanje». Da blir du oppdatert etter hvert som emisjonen utvikler seg. OG… du heier frem Tipoff!