Om Tipoff

Tipoff er en ny digital tjeneste og software som gjør det mulig for arbeidsgivere å skape en kanal for innsidetips om dyktige kandidater når de skal ansette nye fagpersoner.

Alle har en bekjente som de vet er skikkelig god i jobben sin. En de gjerne kan fremsnakke og anbefale til andre.

Det blir ekstra interessant når dette både kan føre til en økonomisk belønning for tipset, og gjøre at en god kollega får nye muligheter i karrieren sin.

Summen av alle personers nettverk samles gjennom Tipoff. En persons nettverk er alltids noe, men når dette ganges opp med nettverket til X antall tipsere, gir det helt nye muligheter.

Tipoff er et godt verktøy for å nå frem til kandidater som ikke selv er på jobbsøk. Et klart supplement til tradisjonelle jobbannonser.