Kjernen i Tipoff er det store nettverket av personer rundt i Norge som gir tips og anbefalinger om dyktige kandidater.  Tipsene gis til arbeidsgivere som legger ut kompetansebehovet sitt på Tipoff-plattformen.

En god teknisk selger, kanskje?  En .NET-utvikler? En lønningsmedarbeider?

Den i nettverket som finner personen som arbeidsgiver vil ansette får en finnerlønn.
Kanskje 25.000 kroner. Det motiverer!

Snart 1.000 informanter

Tipoff bygger og utvikler tipsernettverket hele tiden. Både i antall, kvalitet og bredde.

Selv om vi bare har et års «drift» bak oss er antallet på god vei mot 1.000 informanter og tipsere.

De fleste har vært i arbeidslivet en del år, og opparbeidet seg relasjoner og fagnettverk over tid. Andre er yngre, men desto mer innside med bl.a. IT-utviklermiljøer, e-marketing og salg/kundeservice.

Geografisk fordeler de seg slik:

  • Østlandet utenom Oslo: 40 %
  • Oslo: 30 %
  • Vestlandet: 15 %
  • Sørlandet: 4 %
  • Trøndelag: 6 %
  • Nord-Norge: 5 %

Fordelingen gjenspeiler til dels befolkningstettheten generelt, men skyldes mye at markedsføringen og aktiviteten til Tipoff har vært mest i disse områdene det første året.

Vite mer om hvordan spørre nettverket om kandidattips?

Kan du tenke deg å bli tipser selv?