FAQ – Finnerlønn

Arbeidsgivere kan utlove beløp mellom kr. 10.000 – 40.000 for tips som fører til ansettelse (match).
Dette ser du i appen for hver stilling du kan tipse på.

Utbetaling av premier for tips gjøres så snart vi får bekreftet fra arbeidsgiver at det ble en match. Da skjer dette via VIPPS.  Ditt registrerte mobilnummer brukes for overføring av beløpet til deg.  Dersom du ikke har VIPPS-konto, eller den er knyttet til et annet mobilnummer enn hva du har oppgitt som kontaktinfo, må du gi oss beskjed om dette via epost: utbetaling@tipoff.no

Beløp inntil kr. 10.000 skal kunne mottas skattefritt som vervepremie av tipseren ihht nåværende skatteregler (kilde: Skatteetaten 2019). Skulle dette endre seg har du normalt ansvar for å oppgi dine inntekter til skattemyndighetene. Dette gjelder selvsagt også beløp som overstiger dette beløpet.

Gi beskjed

Dersom du får informasjon om at tipset ditt har ført til ansettelse hos arbeidsgiveren du ga tipset til kan du gjerne melde dette til oss så snart du kan.  Tipoff kan da umiddelbart kvalitetssikre dette og iverksette fakturering av kunden. Dette kan føre til raskere utbetaling av premie til deg.  Send beskjeden via meldingsfunksjonen i Tipoff, eller som epost til: utbetaling@tipoff.no

I første versjon av Tipoff er ikke dette automatisert i systemløsningen, men vil bli det ved fremtidige oppdateringer.

Forhåndstrekk av skatt

Dersom skattemyndigheten krever at Tipoff skal gjøre forhåndstrekk av skatt på honorar over kr. 10.000 vil du som tipser bli kontaktet for nærmere avtale om dette.