Brukervilkår

Arbeidsgivere

Etablering og bruk av Tipoff er gratis.  Bare dersom et tips fører til ansettelse (match) av en person det er tipset om utløses et krav om belønning/vervepremie til tipseren (No cure – No pay). I slike tilfeller følger også et admin fee til Tipoff (vist nedenfor).

Belønning for vinnertips (gull) er mellom kr. 10.000 – 40.000. Dere vurderer selv hva som hensiktsmessig for å motivere frem gode tips til det dere søker. Vi anbefaler minst 20.000,-.

For å øke inngangen på tips anbefaler vi å utlove en eller to belønninger også for gode tips, selv om de denne gang ikke førte frem (sølv og bronse). Det øker motivasjonen for tipserne, siden sannsynligheten for å få noe igjen for sin innsikt og nettverk blir større.  

Kostnad som utløses ved match er bygd opp slik (eks mva):

Premie til tipseren:20.000,-
Tipoff fee:5.000,-
Totalt:   25.000,-

Tipoff fee er fast kr. 5.000,-.

Dersom arbeidsgiver utlover belønning til nest beste tips (sølv/bronse) tilkommer kun en Tipoff fee på 10% av beløpet for å dekke administrasjon og utbetaling til tipser.

Tipoff Digital fakturerer arbeidsgiver når det er inngått avtale om ansettelse (match), og/eller når det er bestemt at utlovet tipspremier for andre kvalitetstips skal belønnes (sølv/bronse). Tipoff utbetaler så premien direkte til aktuelle tipsere.

Dersom arbeidsgiver ansetter en person som er tipset om fra Tipoff i en annen stilling i bedriften enn den utlyste, må belønning fortsatt gis. Kandidaten er blitt gjort kjent for arbeidsgiver på grunn av tipset fra Tipoff.

Arbeidsgiver må gi beskjed til Tipoff straks det er blitt match eller et annet grunnlag for belønning av tipsere. I første versjon av Tipoff er ikke dette automatisert i systemløsningen, derfor må beskjed gis på e-post til: belonning@tipoff.no

Opplysninger som arbeidsgiver registrerer ved etablering av brukerkonto benyttes kun av Tipoff Digital for kommunikasjon, verifisering av riktighet og for faktureringsformål. Informasjonen deles ikke med andre og den slettes innen 12 mnd. etter at brukerkontoen er avsluttet.  Informasjon som publiseres av arbeidsgiver til tipsere via Tipoff-appen kan leses av alle registrerte tipsere og Tipoff admin. Informasjonen fjernes fra appen etter endt publiseringsdato, men oppbevares i systemet slik at arbeidsgiver har tilgang til sitt eget arkiv, og for at Tipoff Digital har historikk til eventuelle fakturasaker, eller for statistikkformål. 

Når flere tipser om samme person

Dersom arbeidsgiver mottar tips om samme person til samme stilling fra flere tipsere er det den først mottatte som belønnes ved match.

Hvis den det er tipset om også søker stillingen selv

Dersom arbeidsgiver har annonsert stillingen i andre kanaler og mottar søknad fra en person som er blitt tipset om via Tipoff; Da vurderes også tidspunktet for hva som ble mottatt først som avgjørende. I tillegg gjøres en kontroll med den aktuelle personen på om denne søkte fordi den ble oppmerksom på stillingen via tipseren, eller om han/hun søkte helt uavhengig av dette. Dersom det siste er tilfelle kreves ikke honorar fra arbeidsgiver, men man kan gjerne gi en honnør for et godt tips gjennom et lavere beløp. Konferere med Tipoff om dette hvis aktuelt.

Arbeidsgiver godkjenner disse betingelsene når han/hun bruker Tipoff.no